logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'เจนจิรา เพชรประไพ'/

พบรายงานการโกง

เจนจิรา เพชรประไพ

จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
31
ความเสียหายรวม
198,600บาท
รายงานล่าสุด
วันที่October 20, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย5,000 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่October 20, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย5,000 บาท