logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'อาทิตยา ยอดเยี่ยม'/

พบรายงานการโกง

อาทิตยา ยอดเยี่ยม

จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
12
ความเสียหายรวม
9,000บาท
รายงานล่าสุด
วันที่October 10, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย790 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่October 10, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย790 บาท