logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'ยุวดี กอบธัญกิจ'/

พบรายงานการโกง

ยุวดี กอบธัญกิจ

เลขบัญชี 0758740277 ธนาคารกสิกรไทย
จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
18
ความเสียหายรวม
182,400บาท
รายงานล่าสุด
วันที่October 9, 2020
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย5,500 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่October 9, 2020
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย5,500 บาท