logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'พันพัสสา คล้ายคลึง'/

พบรายงานการโกง

พันพัสสา คล้ายคลึง

เลขบัญชี 6440602160 ธนาคารกรุงไทย
จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
13
ความเสียหายรวม
91,193บาท
รายงานล่าสุด
วันที่December 16, 2021
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการหลอกลวงเชิงบุคคล
ยอดความเสียหาย300 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่December 16, 2021
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการหลอกลวงเชิงบุคคล
ยอดความเสียหาย300 บาท