logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'ปัทมา เหล็กเพชร'/

พบรายงานการโกง

ปัทมา เหล็กเพชร

จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
14
ความเสียหายรวม
18,599บาท
รายงานล่าสุด
วันที่October 30, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย500 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่October 30, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย500 บาท