logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'ปณิชา นิปุณธนสมบัติ'/

พบรายงานการโกง

ปณิชา นิปุณธนสมบัติ

เลขบัญชี 14000003105913 ธนาคารไทยพาณิชย์
จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
18
ความเสียหายรวม
32,266บาท
รายงานล่าสุด
วันที่October 24, 2020
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย3,570 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่October 24, 2020
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย3,570 บาท