logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'บุญพงศ์ เพชรพูนทรัพย์'/

พบรายงานการโกง

บุญพงศ์ เพชรพูนทรัพย์

เลขบัญชี 7779214666 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
16
ความเสียหายรวม
12,970บาท
รายงานล่าสุด
วันที่September 16, 2020
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย850 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่September 16, 2020
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย850 บาท