logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'นิรชา ปัญญาสวัสดิ์'/

พบรายงานการโกง

นิรชา ปัญญาสวัสดิ์

เลขบัญชี 5812420488 ธนาคารไทยพาณิชย์
จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
17
ความเสียหายรวม
6,600บาท
รายงานล่าสุด
วันที่November 6, 2020
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการเงินกู้
ยอดความเสียหาย400 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่November 6, 2020
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการเงินกู้
ยอดความเสียหาย400 บาท