logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'ชวลิต พันจินา'/

พบรายงานการโกง

ชวลิต พันจินา

จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
11
ความเสียหายรวม
68,490บาท
รายงานล่าสุด
วันที่September 15, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย6,000 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่September 15, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย6,000 บาท