logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'ชนิกานต์ ลือดารา'/

พบรายงานการโกง

ชนิกานต์ ลือดารา

เลขบัญชี 0700433295 ธนาคารกรุงเทพ
จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
12
ความเสียหายรวม
39,200บาท
รายงานล่าสุด
วันที่June 6, 2020
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการอื่นๆ
ยอดความเสียหาย1,200 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่June 6, 2020
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการอื่นๆ
ยอดความเสียหาย1,200 บาท