logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'จิรายุส คงเรืองแสง'/

พบรายงานการโกง

จิรายุส คงเรืองแสง

จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
10
ความเสียหายรวม
20,850บาท
รายงานล่าสุด
วันที่October 22, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการหลอกลวงเชิงบุคคล
ยอดความเสียหาย3,100 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่October 22, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการหลอกลวงเชิงบุคคล
ยอดความเสียหาย3,100 บาท