logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'กิตติชัย พิมพิลา'/

พบรายงานการโกง

กิตติชัย พิมพิลา

เลขบัญชี 020296753005 ธนาคารออมสิน
จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
16
ความเสียหายรวม
33,500บาท
รายงานล่าสุด
วันที่November 28, 2020
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการเงินกู้
ยอดความเสียหาย6,809 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่November 28, 2020
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการเงินกู้
ยอดความเสียหาย6,809 บาท