logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'กฤษณ์ลักษิกา บุญธรรม'/

พบรายงานการโกง

กฤษณ์ลักษิกา บุญธรรม

จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
12
ความเสียหายรวม
52,000บาท
รายงานล่าสุด
วันที่November 22, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย7,200 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่November 22, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย7,200 บาท