logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'กฤษฏิ์ธนกฤต ยอดสวาสดิ์'/

พบรายงานการโกง

กฤษฏิ์ธนกฤต ยอดสวาสดิ์

จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
10
ความเสียหายรวม
19,340บาท
รายงานล่าสุด
วันที่December 2, 2020
ช่องทางอื่นๆ
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย3,950 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่December 2, 2020
ช่องทางอื่นๆ
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย3,950 บาท