logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'กฤติกา โพชารี'/

พบรายงานการโกง

กฤติกา โพชารี

เลขบัญชี 7241682203 ธนาคารยูโอบี
จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
10
ความเสียหายรวม
58,300บาท
รายงานล่าสุด
วันที่March 1, 2022
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย4,500 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่March 1, 2022
ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย4,500 บาท